Ana dilimizi və xarici dilləri necə öyrənirik?

Hər kəsin bildiyi kimi insan, şüuru olduğu üçün yaradılan digər canlılarla müqayisədə ali varlıq hesab olunur. Şüur isə mürəkkəb idrak prosesi olan təfəkkürün özəyi olub, nitq ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Birmənalı olaraq insanın fərd və şəxsiyyət kimi formalaşmasında nitqin rolu danılmazdır. Bəs nitq necə yaranır? Biz öz ana dilimizi və müxtəlif xarici dilləri necə öyrənirik? Hər…

Праздники необходимы для нравственного воспитания.

  Праздники являются самыми яркими и незабываемыми событиями в жизни каждого ребёнка, поскольку они наполнены радостными событиями полными красок и праздничной атмосферой. Они оказывают непосредственное влияние на чувства детей, вызывая восторг и счастье. Счастливый ребёнок готов учиться и познавать новое. Эта связь очень важна в нравственном воспитании. Ведь часто для того, чтобы воспитать правильную личность…

Немного о нас-Сelt kids.

                В нашей сегодняшней статье, хочется поговорить об эффективности разнообразных кружков,курсов и секций для детей младшего и школьного возраста.Представим семечко красивого цветка, который вы посадили своими руками. Если вы его не будете поливать, удобрять соответствующе, то из него не вырастит тот самый красивый цветочек.Вы получите в итоге из…

Музыка не только для души, но и для изучения языка!

Каждый период развития ребенка отличается от предыдущего кардинально. Окружающий мир, эмоциональный фон, психологическое настроение и прочее влияют на развитие ребенка в целом, а также развитие родного языка в особенности, не говоря уже об иностранном языке. Ребёнок представляет собой глину, из которой можно слепить все что угодно! Главное – не злоупотреблять!Это означает, как вы догадались из…

Xarici dil öyrənməyə nə zaman başlamaq lazımdır?

Övladlarımıza hansı yaşdan xarici dil öyrətməyə başlamalıyıq?(Xarici dil öyrənmək üçün ən erkən mərhələ) Dili erkən yaxud bir qədər gec öyrənmənin daha çox faydalı olduğu kifayət qədər mübahisəli mövzudur. Bu mövzuya indiyə kimi çox mütəxəssislər toxunmuş və hər biri də müxtəlif cür yanaşma nümayiş etdirmişdir. Ancaq bu sadəcə mütəxəssislərin maraq dairəsində olan bir mövzu deyil. Gündəlik…

Uşağınızın yaradıcılıq cəhdlərini heç vaxt tənqid etməyin. 

    Uşağınızın yaradıcılıq cəhdlərini heç vaxt tənqid etməyin. Bütün uşaqlar şəkil çəkməyi çox sevirlər. Bu maraqlı vaxt kecirtməklə yanaşı onların inkişafınada böyük təsir edir. Onlar şəkillər vasitəsilə hisslərini, valideynlərinə, həmyaşıdlarına olan münasibətlərini ifadə edirlər. Adətən, uşaqlar cızma-qara etməyə, üfüqi xətlər, dairə və s. çəkməyə 3 yaşında başlayırlar. Rəsm çəkmək uşaqlarda kiçik motorikanın (əllər) və…

Erkən təhsil niyə lazımdır?

  Erkən təhsil niyə lazımdır? Sosiallaşma kiçik uşaqlar üçün uğurlu təhsilin əsas şərtidir. Əqər siz uşağınızla  sadəcə evdə məsğul olursunuzsa, onun  müəyyən oyun qruplarında iştirakı və ya başqa sosial təcrübə qazanması çox mühümdür. Belə ki, o, nə qədər kiçik olsa da, hər hansı bir qrupun tərkib hissəsi olmağı va paylaşmağı öyrənməlidir.     Sosial bacariqların olmaması…

Kiçik yaşlılar ingilis dilini necə öyrənməli?

Kiçik yaşlılara ingilis dilinin öyrədilməsi Hər kəsə məlumdur ki, qloballaşan dünyada ingilis dilinə böyük ehtiyac vardır. İxtisasından,peşəsindən asılı olmayaraq istənilən insanın formalaşması üçün,dünya görüşünün,intelektinin olması üçün  hal-hazırda ingilis dili əsas rol oynayır. Bu səbəbdən valideynlər övladlarına ingilis dilini kiçik yaşlarından öyrənməyi məsləhət bilirlər. Düzdü hal-hazırda artıq orta məktəblərdə də aşağı siniflərdən ingilis dili tədris olunur.…

Tədrisdə yaş dövrləri

Tədrisdə yaş dövrlərini böyük əhəmiyyəti vardır. Müxtəlif yaş dövrləri vardır ki, onlara hamısına eyni qaydada dərslər tədris edilmir. Hər bir yaş qrupuna görə tədris fərqlənir. Bu psixologiyada öz əksini tapmışdır. Bu yazıda müxtəlif yaş qruplarında dərslərin tədrisi mövzusunda fikirlərimizi sizlərlə bölüşəcəyik. Yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alınması əsas pedoqoji prinsiplərdən biridir. Ona əsaslanaraq müəllimlər müxtəlif əmək növləri üzrə…

Uşaqları məktəbə necə hazırlamalı?

Yaşadığımız dövrdə uşaqların insan həyatında, ümumilikdə cəmiyyətimizdə mühüm rolu vardır. Bu günün uşağı gələcəyin şagirdi, tələbəsi, ziyalısı, yazarı və s. ola bilər. Uşaqların necə inkişaf edəcəyi ilk öncə onları əhatə edən mühitlə əlaqədardır. Yaxşı mühitə düşən uşaq istər -istəməz normal olaraq formalaşır. Məktəbəqədər təhsilin əhəmiyyəti Bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də məktəbəqədər təhsil geniş yayılmışdır.…